NY I SVERIGE 4.5 ✔ Trustpilot Danmark
SNABB LEVERANS 1-2 arbetsdagar
GARANTI 3 års garanti
NORDISKT FÖRETAG Etablerade i 2014

Begagnat eller nytt?
Vi säljer så kallade pre-owned smartphones och läsplattor, vilket innebär att våra enheter alltid har ägts av någon annan före dig. De här varorna säljs i två olika skick: ”riktigt bra” eller ”helt ny” (läs mer HÄR).

Hur köper jag en telefon eller läsplatta hos er?
Du klickar på menyalternativet ”Köp” i toppmenyn, väljer den enhet du önskar köpa, skriver in dina uppgifter och om varan ska skickas med post eller hämtas ut i en av våra butiker och betalar med kort eller via avbetalning.

När får jag min beställning?
Vi avsänder din beställning inom 1–10 vardagar, efter vilket postgången tar 1–2 vardagar.

Vem är er postleverantör?
Vi anlitar Post Nord som postleverantör (läs mer HÄR).

Kommer mitt paket att levereras till dörren?
Nej, ditt paket kommer att levereras till en Pickup Point eller Swipbox nära dig.

Kan jag hämta ut mitt paket i era butiker?
Ja, du kan vid beställning välja att hämta ut ditt paket i våra butiker i Hellerup.

Har du fler frågor?
Om du inte kan hitta svaret på din fråga ovan är du välkommen att skriva till info@phonetrade.se och få ett svar inom 24 timmar på vardagar, eller ringa till oss på tel. 40 60 60 854

Innan du kan ingå ett avtal med oss behöver vi följande uppgifter om dig: namn, adress, telefonnummer och e-postadress.

Phonetrade ApS
CVR: 38 87 15 95

Adress:
Bülowsgade 68
8000 Aarhus C
Danmark

Allmänna villkor vid handel med Phonetrade ApS

Dessa allmänna villkor gäller när du som konsument (”kunden”) gör en beställning samt besöker www.phonetrade.dk (”webbplatsen”) som ägs av Phonetrade ApS (”Phonetrade”).

1. Allmänt
Kunden intygar vid ingående av varje handelsavtal med Phonetrade att han/hon är myndig enligt gällande lagstiftning.

2. Priser
Alla inköpspriser på webbplatsen har angetts i svenska kronor inkl. svenska moms för begagnade varor och kan variera från dag till dag.

3. Betalning
Betalning sker via ett SSL-krypterat betalningsformulär för kundens säkerhet och följande betalkort accepteras: Visa/Dankort samt internationella betalkort som t.ex. Visa, Visa Electron, Mastercard, Maestro och JCB.

4. Frakt
4.1. Kunden kan välja mellan avhämtning i butik eller leverans till närmaste Pickup Point eller Swipbox.
4.2. Om kunden väljer avhämtning i butik eller leverans till närmaste Pickup Point eller Swipbox tillkommer inga fraktkostnader.
4.3. Om kunden köper för under 500 SEK tillkommer 35 SEK i fraktkostnader
4.5. Phonetrade avsänder kundens order inom 1–10 vardagar om inget annat har angetts.
4.6. Vid leverans utanför Danmark kan längre leveranstider förväntas och en avgift på 100 SEK tillkommer.
4.7. Phonetrade levererar inte till länder utanför EU.

5. Annullering
5.1. Om kunden önskar annullera sin order ska han/hon så snart som möjligt efter beställningen meddela detta till info@phonetrade.se.
5.2. Kunden kan inte annullera sin order om den redan har packats och/eller skickats.
5.3. Om kunden har använt ett bankkort vid betalning kan han/hon räkna med att det kan ta upp till 30 vardagar innan det reserverade inköpsbeloppet försvinner från deras konto. Alla frågor i detta ärende ska ställas till kundens kortutfärdare.

6. Ångerrätt och returnering
6.1. Phonetrade ger 14 dagars ångerrätt på distansköp.
6.2. Kunden kan inte ångra sitt köp genom att vägra att ta emot varan, utan ska ta emot den och därefter meddela att de önskar ångra köpet.
6.3. Kunden ska meddela att de önskar ångra sitt köp inom 14 dagar från mottagandet genom att fylla i en standardblankett för ångerrätt som skickas till info@phonetrade.se. Därefter skickar Phonetrade en paketetikett som ska användas för försändelsen till Phonetrade. Vi tar inget ansvar för enheter som har avsänts på annat sätt.
6.4. Enheten ska returneras inom 14 dagar efter att kunden har framfört sitt önskemål om att ångra köpet och kunden är ansvarig för enheten från sitt mottagande och under returförfarandet.
6.5. Phonetrade kommer efter mottagande att kontrollera enheten. Om det fastställs att den har tagits i bruk och uppvisar tecken på användning och att en värdeminskning därmed har uppstått, kommer denna försämring att dras av från kundens återbetalningsbelopp tillsammans med en administrationsavgift på 300 SEK.
6.6. Från kundens återbetalning kommer ett avdrag på 55 SEK att göras för att täcka returkostnaderna.
6.7. Vid icke uthämtade paket som returneras kommer en returavgift på 300 SEK att dras från kundens återbetalningsbelopp för att täcka de uppkomna kostnaderna.
6.8. Phonetrade krediterar kundens återbetalning inom 14 dagar med samma betalningsmetod som kunden använde vid den ursprungliga transaktionen.
6.9. Ångerrätten bortfaller vid företagsköp.
6.10. Om Phonetrade mottar en enhet i retur som inte omfattas av Ångerrätten kommer Phonetrade att returnera den. Dock ska kunden själv betala kostnaderna som uppstår och kommer att debiteras 55 SEK.

7. Reklamationer
7.1. Phonetrade lämnar två års reklamationsrätt enligt den danska köplagen
7.2. Fel eller brister på en enhet ska snarast möjligt efter upptäckten rapporteras till info@phonetrade.se, efter vilket kunden kommer att få en paketetikett som ska användas för försändelsen till Phonetrade. Vi tar inget ansvar för enheter som har skickats på annat sätt.
7.3. Kunden ska ENDAST skicka själva enheten och Phonetrade tar inte ansvar för medföljande tillbehör som SIM-kort, hörlurar, skal, kartonger m.m. Dessa kasseras vid mottagandet.
7.4. Om det angivna felet/bristen inte kan upptäckas eller om felet är självförvållat som följd av inkorrekt användning, kommer kunden att debiteras 1 st påbörjad verkstadstimme à 300 SEK samt tur- och returfrakten. Totalt ska därför 410 SEK betalas till Phonetrade.
7.5. Reklamationsrätten bortfaller vid reparationer som utförts av andra än Phonetrade.
7.6. Om kunden inte reagerar och/eller inte hämtar ut enheten inom 3 månader kommer den att kasseras.

8. Särskilda omständigheter
8.1. Enheter som ursprungligen tillverkats för den asiatiska eller arabiska marknaden kan sakna funktioner som bl.a. att slå kameran på ljudlös samt appen Facetime. Detta anses inte vara ett fel eller brist och är därför inte reklamationsberättigat.

9. Rättslig prövning

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens vej 35
DK-2500 Valby
Telefonnummer: +45 41715000
E-post: kfst@kfst.dk

10. Force Majeure

Phonetrade är inte ansvarig för omständigheter utanför Phonetrades kontroll.

11. Personuppgiftspolicy

Innan du kan ingå ett avtal med oss behöver vi följande uppgifter om dig: namn, adress, telefonnummer och e-postadress.

Dessa uppgifter sparas tillsammans med uppgifter om vad du har köpt samt om din betalning.

Vi behöver dessa uppgifter för att kunna expediera din order samt leverera din vara till dig.

Observera att du har rätt att få insikter i vilka uppgifter som är registrerade om dig. Du har även rätt att få felaktiga uppgifter rättade och icke-nödvändiga uppgifter raderade. Slutligen har du rätt att få en kopia av dina uppgifter.

Om du önskar utöva en eller flera av dessa rättigheter kan du skriva till info@phonetrade.se.

Personuppgifter sparas som utgångspunkt i 5 år plus innevarande kalenderår och raderas därefter i största möjliga utsträckning.

Personuppgifter sparas av reklamations- och redovisningsmässiga skäl i överensstämmelse med den danska Købe- og Bogføringsloven.

Vi lämnar inte vidare dina personuppgifter till tredjeman såvida vi inte har rätt att göra det.

Bland annat får vi lämna vidare uppgifter som t.ex. namn, adress, telefonnummer och e-postadress till Post Nord i samband med avsändning av din order.

11.1 Behandling av kundtelefoner

Phonetrade rekommenderar alltid att kunden ska radera allt innehåll på enheten före inlämning inför en reparation enligt reklamationsrättten.

Om enheten mot förväntan inte har nollställts, kommer Phonetrade att göra det i största möjliga utsträckning.

Därutöver har Phonetrade vidtagit avtalsmässiga åtgärder för att skydda kundens uppgifter.
Medarbetare får enligt sina kontrakt inte ladda ner kunders privata uppgifter utan deras uttryckliga medgivande.

Privata uppgifter omfattar, men är inte begränsade till: namn, adresser, e-postadresser, telefonnummer, textmeddelanden, e-postmeddelanden, bilder, videor och appar. Nedan kallat ”informationen”.

Medarbetaren får endast använda informationen i den omfattning som krävs för att utföra uppgiften. Medarbetaren är skyldig att behandla informationen på ett sådant sätt att obehöriga inte kan få tillgång till den. Medarbetaren får inte visa och/eller vidarebefordra informationen till tredjeman. Informationen får inte sparas eller behållas i onödan och ska destrueras eller raderas så snart uppgiften har slutförts.

Om medarbetaren överträder ovanstående riktlinjer är Phonetrade berättigat att rikta ersättningskrav för förluster som Phonetrade kan drabbas av som följd av medarbetarens överträdelse.

Därutöver kommer överträdelse av ovanstående riktlinjer att leda till avstängning av medarbetaren och kan medföra straffrättsliga följder.

Den personuppgiftsansvarige är:

Phonetrade ApS
Bülowsgade 68
DK-8000 Aarhus C

Om du anser att dina uppgifter inte behandlas i överensstämmelse med gällande lagstiftning, har du möjlighet att klaga till

Datatilsynet
Borgergade 28, 5
DK-1300 København K
Tel. +45 33193200
E-post: dt@datatilsynet.dk


12. Förbehåll

Phonetrade reserverar sig för skrivfel, prisändringar och tekniska fel som kan förekomma på webbplatsen.

13. Rättigheter

Webbplatsen och allt dess innehåll ägs av Phonetrade, varför bilder, grafik, design, layout och information om produkterna samt annat innehåll inte får kopieras eller användas utan föregående skriftligt tillstånd från Phonetrade.

14. Ändringar av de allmänna villkoren

Phonetrade förbehåller sig rätten att när som helst ändra de allmänna villkoren.

Dessa uppgifter sparas tillsammans med uppgifter om vad du har köpt samt om din betalning.

Vi behöver dessa uppgifter för att kunna expediera din order samt leverera din vara till dig.

Observera att du har rätt att få insikter i vilka uppgifter som är registrerade om dig. Du har även rätt att få felaktiga uppgifter rättade och icke-nödvändiga uppgifter raderade. Slutligen har du rätt att få en kopia av dina uppgifter.

Om du önskar utöva en eller flera av dessa rättigheter kan du skriva till info@phonetrade.se.

Personuppgifter sparas som utgångspunkt i 5 år plus innevarande kalenderår och raderas därefter i största möjliga utsträckning.

Personuppgifter sparas av reklamations- och redovisningsmässiga skäl i överensstämmelse med den danska Købe- og Bogføringsloven.

Vi lämnar inte vidare dina personuppgifter till tredjeman såvida vi inte har rätt att göra det.

Bland annat får vi lämna vidare uppgifter som t.ex. namn, adress, telefonnummer och e-postadress till Post Nord i samband med avsändning av din order.

11.1 Behandling av kundtelefoner

Phonetrade rekommenderar alltid att kunden ska radera allt innehåll på enheten före inlämning inför en reparation enligt reklamationsrättten.

Om enheten mot förväntan inte har nollställts, kommer Phonetrade att göra det i största möjliga utsträckning.

Därutöver har Phonetrade vidtagit avtalsmässiga åtgärder för att skydda kundens uppgifter.
Medarbetare får enligt sina kontrakt inte ladda ner kunders privata uppgifter utan deras uttryckliga medgivande.

Privata uppgifter omfattar, men är inte begränsade till: namn, adresser, e-postadresser, telefonnummer, textmeddelanden, e-postmeddelanden, bilder, videor och appar. Nedan kallat ”informationen”.

Medarbetaren får endast använda informationen i den omfattning som krävs för att utföra uppgiften. Medarbetaren är skyldig att behandla informationen på ett sådant sätt att obehöriga inte kan få tillgång till den. Medarbetaren får inte visa och/eller vidarebefordra informationen till tredjeman. Informationen får inte sparas eller behållas i onödan och ska destrueras eller raderas så snart uppgiften har slutförts.

Om medarbetaren överträder ovanstående riktlinjer är Phonetrade berättigat att rikta ersättningskrav för förluster som Phonetrade kan drabbas av som följd av medarbetarens överträdelse av ovanstående riktlinjer.

Därutöver kommer överträdelse av ovanstående riktlinjer att leda till avstängning av medarbetaren och kan medföra straffrättsliga följder.

Den personuppgiftsansvarige är:

Phonetrade ApS
Bülowsgade 68
DK-8000 Aarhus C

Om du anser att dina uppgifter inte behandlas i överensstämmelse med gällande lagstiftning, har du möjlighet att klaga till

Datatilsynet
Borgergade 28, 5
DK-1300 København K
Tel. +45 33193200
E-post: dt@datatilsynet.dk