NY I SVERIGE 4.5 ✔ Trustpilot Danmark
SNABB LEVERANS 1-2 arbetsdagar
GARANTI 3 års garanti
FRI LEVERANS Till närmaste paketbox

Cookiepolicy

Inledning

När du besöker vår webbplats samlas information om dig in, som används för att anpassa och förbättra vårt innehåll.

Om du inte vill att information ska samlas in bör du radera dina cookies och avstå från vidare användning av webbplatsen.

Nedan har vi utvecklat vilken information som samlas in, deras syfte och vem som har tillgång till den.

Cookies

"Cookies" är en textfil som lagras på din dator, mobil, surfplatta eller liknande enhet i syfte att känna igen den, komma ihåg inställningar, utföra statistik och rikta in annonser.

Cookies får inte innehålla skadlig kod såsom virus.

Det är möjligt att radera eller blockera cookies.

Se instruktioner: https://erhvervsstyrelsen.dk/saadan-undgaar-du-cookies

Om du tar bort eller blockerar cookies kan annonser bli mindre relevanta för dig och visas oftare.

Du kan också riskera att webbplatsen inte fungerar optimalt och att det finns innehåll som du inte kommer åt.

Allmänt

Personuppgifter är all slags information som till viss del kan hänföras till dig. När du använder vår webbplats samlar vi in ​​och behandlar ett antal sådan information.

Detta sker till exempel med regelbunden innehållsåtkomst, om du anmäler dig till vårt nyhetsbrev, gör ett köp eller en försäljning via hemsidan.

Vi samlar och behandlar vanligtvis följande typer av information: Ett unikt ID och teknisk information om din dator, surfplatta eller mobiltelefon, ditt IP-nummer, geografisk plats och vilka sidor du klickar på. I den mån du själv ger uttryckligt samtycke till detta och själv anger uppgifterna behandlas även följande: Namn, adress, telefonnummer, e-postadress och betalningsuppgifter. Detta kommer vanligtvis att vara i samband med skapandet av ett köp eller försäljning.

Säkerhet

Vi har vidtagit tekniska och organisatoriska åtgärder mot att dina uppgifter oavsiktligt eller olagligt raderas, publiceras, försvinner, försämras eller kommer till obehöriga personers kännedom, missbrukas eller på annat sätt behandlas i strid med lagen.

Syfte

Uppgifterna används för att identifiera dig som användare och visa dig de saker som med största sannolikhet kommer att vara relevanta för dig, för att registrera dina köp och betalningar, samt för att kunna tillhandahålla de tjänster du efterfrågat, som att skicka ett nyhetsbrev. Dessutom använder vi informationen för att optimera våra tjänster och innehåll.

Lagringsperiod

Uppgifterna lagras under den tid som lagen tillåter och vi raderar dem när de inte längre behövs. Perioden beror på informationens karaktär och bakgrunden till lagringen. Det är därför inte möjligt att ange en generell tidsram för när information raderas.

Vi använder ett antal tredje parter för lagring och behandling av data. Dessa behandlar information enbart för vår räkning och får inte använda den för sina egna syften.

Vi använder endast databehandlare i EU eller i länder som kan tillhandahålla din information med adekvat skydd.

Insikter och klagomål

Observera att du har rätt att få insyn i vilka uppgifter som finns registrerade om dig. Du har även rätt att få felaktiga uppgifter rättade och onödiga uppgifter raderade. Slutligen har du rätt att få en kopia av dina uppgifter.

Om du vill utöva en eller flera av dessa rättigheter, vänligen kontakta info@phonetrade.dk.

Den personuppgiftsansvarige är:

Phonetrade ApS
Bülowsgade 68
8000 Aarhus C

Om du inte anser att din information behandlas i enlighet med gällande lag, har du möjlighet att klaga till:

Datainspektionen
Borgergade 28, 5
1300 Köpenhamn K
Tel. 33193200
E-post: dt@datatilsynet.dk